JU "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja vezana za djelatnosti, aktivnosti ili saradnju sa JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo". Kontaktirajte nas koristeći formu u nastavku ili na jedan od navedenih telefona.

Fond Memorrijala KS.png

KONTAKTIRAJTE NAS

Zahvaljujemo se na kontaktu!

 
JU Fond Memorijala KS.JPG

KONTAKTI

JAVNA USTANOVA “FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO”

Adresa: Širokac br. 22

Telefon: +387 33 252-210 Fax: +387 33 252-218

e-pošta: info@fondmemorijala.ba; protokol@fondmemorijala.ba

Kontakt za pristup informacijama: press@fondmemorijala.ba

KABINET DIREKTORA

Direktor: Doc. dr. Ahmed Kulanić

Tel : +387 33 252-210 Fax: +387 33 252-218

e-pošta: direktor@fondmemorijala.ba

 

Sekretar: Indira Bihorac, dipl. iure

Tel : +387 33 252-220

e-pošta : sekretar@fondmemorijala.ba

SEKTOR ZA PRAVNE, EKONOMSKE I OPĆE POSLOVE

 

Pomoćnica direktora: Mersiha Zlatarac, dipl. ecc.

Tel: +387 33 252-221

e-pošta: ekonomsko@fondmemorijala.ba; pravno@fondmemorijala.ba

SEKTOR ZA POSLOVE IZGRADNJE, UREĐENJA I ODRŽAVANJA GROBALJA, SPOMEN-OBILJEŽJA I MEMORIJALNIH CENTARA

Pomoćnica direktora: Fedina Ljubunčić, dipl. ing. građ.

Tel: +387 33 252-219

e-pošta: tehnicko@fondmemorijala.ba

SEKTOR ZA ZAŠTITU GROBALJA I POČASNE POSLOVE

 

Pomoćnik direktora: Mirsad Delalić, dipl. soc.

Tel: +387 33 252-216

e-pošta: sigurnost@fondmemorijala.ba

SEKTOR ZA NJEGOVANJE TEKOVINA I ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA

 

Pomoćnik direktora: Suad Zijadić, prof.

Tel: +387 33 252-344

e-pošta: tekovine@fondmemorijala.ba

SEKTOR ZA MUZEJSKE ZBIRKE I POSTAVKE

 

Pomoćnik direktora: Midhat Karić, dipl. pol.

Tel: +387 33 778 678

e-pošta: sefodsjeka@tunelspasa.ba