top of page

JU "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja vezana za djelatnosti, aktivnosti ili saradnju sa JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo". Kontaktirajte nas koristeći formu u nastavku ili na jedan od navedenih telefona.

Fond Memorrijala KS.png

KONTAKTIRAJTE NAS

Zahvaljujemo se na kontaktu!

FAQ
JU Fond Memorijala KS.JPG

KONTAKTI

JAVNA USTANOVA “FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO”

Adresa: Širokac br. 22

Telefon: +387 33 252-210 Fax: +387 33 252-218

e-pošta: info@fondmemorijala.ba; protokol@fondmemorijala.ba

Kontakt za pristup informacijama: press@fondmemorijala.ba

KABINET DIREKTORA

e-pošta: kabinet@fondmemorijala.ba

Direktor: Doc. dr. Ahmed Kulanić

Tel : +387 33 252-210 Fax: +387 33 252-218

e-pošta: direktor@fondmemorijala.ba

 

Sekretar: Indira Bihorac, dipl. iure

Tel : +387 33 252-220

e-pošta : sekretar@fondmemorijala.ba

SEKTOR ZA PRAVNE, EKONOMSKE I OPĆE POSLOVE

 

Pomoćnica direktora: 

Tel: +387 33 252-221

e-pošta: ekonomsko@fondmemorijala.ba; pravno@fondmemorijala.ba

SEKTOR ZA POSLOVE IZGRADNJE, UREĐENJA I ODRŽAVANJA GROBALJA, SPOMEN-OBILJEŽJA I MEMORIJALNIH CENTARA

Pomoćnica direktora: Fedina Ljubunčić, dipl. ing. građ.

Tel: +387 33 252-219

e-pošta: tehnicko@fondmemorijala.ba

SEKTOR ZA SIGURNOST

 

Pomoćnik direktora: 

Tel: +387 33 252-348

e-pošta: sigurnost@fondmemorijala.ba

SEKTOR ZA MANIFESTACIJE, MUZEJSKE ZBIRKE, EDUKACIJU I ARHIVSKE POSLOVE

 

Pomoćnik direktora: Mirsad Delalić, dipl. soc.

Tel: +387 33 252-216

e-pošta: tekovine@fondmemorijala.ba

bottom of page